Blog

Zorg en datasilo’s gaan niet samen!

Zorg is duur, dat kwartje (reken nu gerust een euro) is binnen alle lagen van onze maatschappij wel gevallen. Gespecialiseerde maar gepolariseerde, gefragmenteerde en geclusterde zorg, hoe je het ook wilt noemen, speelt een belangrijke rol in kostenbesparing. Dit heeft zowel een positief als negatief effect in het geheel.

Multidisciplinaire behandeling kan voor de patiënt of zorgverlener enorm belangrijk zijn om behandeling te laten slagen, maar wanneer er sprake is van een contra-indicatie kunnen de kosten enorm oplopen door de fragmentatie van ons huidige zorgstelsel. We willen in dit artikel voornamelijk de focus leggen op de verwerking van patiëntinformatie, overige relevante data en de beschikbaarheid van deze gegevens, die ervoor kunnen zorgen dat de zorgkosten flink zullen dalen.

Datasilo’s van separate gynaecologie praktijken

De patiënt

In theorie is het de patiënt waar prioriteit aan gegeven moet worden, maar in de praktijk blijkt dit door bijkomende kosten vaak onhaalbaar. We zitten tegenwoordig in een fase dat patiënten of cliënten niet als persoon, maar als nummer behandeld worden. Dit is iets waar we helaas niet meer omheen kunnen, hoe graag we ook zouden willen.

Hoe kunnen we een stukje vertrouwen van de patiënt terugwinnen én tegelijkertijd kosten besparen?

Klik hier voor de oplossing en antwoord op dit vraagstuk

Casus

Sanne, 48 jaar oud en in de bloei van haar leven kampt met de diagnose Endometriose, wat door behandeling van een specialist (gynaecoloog) jarenlang stabiel gebleven is. Door de juiste behandeling is met deze aandoening goed te leven.

Zo zag Sanne haar leven er tot voor kort rooskleurig uit, tot het moment dat een longembolie zich voordeed, wat alles op zijn kop zette.

Huisartsenpost

Datasilo’s van huisartsen

Na bezoek aan de huisarts concludeert deze dat er niks ernstigs aan de hand is. Deze onjuiste conclusie valt niet te wijten aan het behandelend personeel, omdat relevante data niet direct voorhanden is. Deze informatie is namelijk alleen beschikbaar voor de gynaecoloog. Na een aantal dagen begint Sanne zich niet goed te voelen en tot gevolg zakt ze in elkaar. Bewegen gaat niet meer door verzwakking en kortademigheid. Gelukkig is ze nog in staat haar zoon te roepen en te vragen 112 te bellen.

Ambulancedienst

Datasilo’s van ambulancediensten

Gelukkig is de ambulance snel ter plaatse (wat uiteindelijk haar geluk is geweest). Het ambulancepersoneel handelt snel en adequaat, maar zonder kennis te hebben van de achtergrond van Sanne. Gelukkig is ze enigszins aanspreekbaar, waardoor na het doornemen van de geschiedenis van Sanne geconcludeerd kan worden dat de kans groot is dat het een longembolie betreft.

Dit is een cruciaal moment waarbij beschikbare relevante medische data levens kan redden

Spoedeisende hulp

Datasilo’s van de SEH

Bij aankomst in het ziekenhuis wordt Sanne direct naar de spoedeisende hulp gebracht, waar wederom uitgedokterd moet worden wat het medisch verleden van Sanne is, om de juiste behandeling te starten. Dit zonder dat er complicaties optreden door (onbekende) contra-indicaties. Het personeel is genoodzaakt om Sanne continu in de gaten te houden om dit te voorkomen, dus wordt ze met spoed overgebracht naar de IC. waar ze nauwlettend in de gaten gehouden moet worden.

Intensive care

Datasilo’s van IC’s

Man en macht is in het spier om te zorgen dat de juiste behandeling ingezet wordt om Sanne in leven te houden. Alles wordt uit de kast gehaald om relevante data in beeld te krijgen, waar conclusies uit getrokken kunnen worden. Wat niet eenvoudig is, omdat directe inzage in (specialistische) medische gegevens op dit moment (nog) niet mogelijk is.

Wederom een cruciaal moment waarbij beschikbare relevante medische data levens kan redden

Conclusie

Elk segment heeft aparte opslaglocaties

Er is onnodig veel tijd gespendeerd aan de situatie van Sanne, waardoor de kosten flink hoger uit zijn gevallen dan nodig is. Denk aan de tijd dat ze in het ziekenhuis heeft gelegen, verpleegkundigen onnodig onderzoek moesten doen, extra administratief werk en vergeet ook niet de specialisten die achteraf gezien onnodig bij haar situatie betrokken zijn.

Je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om te concluderen dat hier veel kostbare tijd en geld verloren is gegaan.

Wat zijn data-silo’s en wat maakt ze zo’n groot probleem?

Nog veel te vaak bevindt zorginformatie zich in geïsoleerde datasilo’s: informatiesystemen die niet of slecht met andere systemen communiceren. Hierdoor is het lastig om een compleet beeld te krijgen van een patiënt en wordt er veel belangrijke informatie over het hoofd gezien. Hoe zit dat precies met die silo’s en hoe komen we van dit probleem af?

Administratieve rompslomp

Uit recent onderzoek is gebleken dat medisch personeel (artsen / specialisten, verpleegkundigen en ondersteunend personeel) maar 50% van hun tijd (kunnen) besteden aan directe zorg. De andere helft van de tijd gaat op aan (veel onnodige) administratieve handelingen. Voor het medisch personeel betekent dit een verhoogd risico op een burn-out.

Privacy

Privacy is een groot goed, wat óók gerespecteerd moet worden. Een patiënt wil natuurlijk niet dat zijn / haar medische gegevens in handen komen van instanties of personen die hier niks mee nodig hebben. Maar als het om de gezondheid van de patiënt gaat, wat soms inhoudt dat er beslissingen genomen moeten worden die resulteren in leven of dood, moet er wel een duidelijk protocol bestaan en beschikbaar zijn.

Uiteraard wordt alles uit de kast gehaald om de patiënt in (het ergste geval in) leven te houden, maar zonder concrete en relevante data (aanwezig bij verschillende specialisten of instanties) loop je snel achter de feiten aan, waardoor (onnodig) onderzoek noodzakelijk is.

Welke technische tools heb je nodig om data-silo’s open te breken?

Taalbarrière

Technisch gezien is het niet mogelijk / haalbaar om systemen die momenteel gebruikt worden bij verschillende instanties direct met elkaar te laten communiceren. Het grootste probleem zit hem namelijk in de ’taal’ waarin de software ontwikkeld is. Wij als mensen zijn in staat om meerdere talen te beheersen, wat voor software-pakketten ansich helaas niet mogelijk is.

De oplossing: een interoperabiliteitsplatform

Stel, je bent op vakantie in een exotisch land en boekt een excursie, dan verwacht je op zijn minst een Engels sprekende gids of tolk die uitleg geeft over de bezienswaardigheden in een taal die te begrijpen is, toch?. Het platform wat wij ontwikkeld hebben lost al deze problemen op. Het fungeert namelijk als tolk voor verschillende systemen. Een interoperabiliteitsplatform wat zorgt voor onderlinge communicatie is geboren!

Sluit je ook aan & en stem!

Elektronische Medische Dossiers, interoperabiliteit, IoT op de zorgwerkvloer: de zorgsector wordt steeds moderner. De transformatie is nodig, want zorg wordt duurder en het aantal zieke patiënten stijgt.

Maar hoe zit het met de patiënt zelf? Wat is de invloed van al deze technologische ontwikkelingen op zijn gezondheid en gevoel van zelfbeschikking?

Wat ons betreft is het tijd om beter te kijken naar de patiënt achter al die digitalisering en vooruitgang. De zorg is er immers voor de mens!Zoef Robot – robot stofzuigers

Tegenwoordig zijn robotstofzuigers niet meer weg te denken als hulp in de huishouding. Door ons drukke leven houden we steeds …

Joomla vs. Wordpress

Joomla vs WordPress

Waar voorheen de concurrentiestrijd hoog opliep tussen deze 2 CMS systemen delft Joomla op dit moment het onderspit. Met …

Caruso heren collectie

Een review geschreven voor Pauw.com over de collectie van Caruso.